HR | EN

Usluge upravljanja projektima

Koje vrijednosti tvrtkama donosi upravljanje projektima?

Primjena upravljanja projektima započela je šezdesetih godina prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama, a veže se uz Ministarstvo obrane SAD-a i njegove dobavljače. Pokazala se potreba za novom organizacijskom strukturom koja bi zadovoljila zahtjeve vezane uz efikasnije planiranje vremena, troškova i kvalitete posla. Od tada se principi upravljanja projektima koriste u tvrtkama pri svakodnevnom obavljanju poslova s obzirom da je iskustvo pokazalo kako postojeće organizacijske strukture nisu u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve tržišta. S takvim privremenim strukturama upravljanja kao što je upravljanje projektima moguće se vrlo brzo prilagoditi situaciji koje tržište zahtijeva unutar i izvan tvrtke. Na početku 90-tih godina prošlog stoljeća upravljanje projektima postajalo je sve zrelije u svim tipovima organizacija: projektnim organizacijama, organizacijama koje nisu projektne te hibridnim organizacijama. Upravljanje projektima počelo se prepoznavati kao proces koji može povećati vrijednost za ulagače. U današnje vrijeme tvrtke prepoznaju prednosti upravljanja projektima i shvaćaju da je uvođenje upravljanja projektima nužnost, a ne izbor te da je postizanje zrelosti i izvrsnosti u upravljanju projektima prijeko potrebno za postizanje što bolje konkurentnosti na globalnom tržištu. U današnje vrijeme u organizacijama se uglavnom nastoji strateške planove provesti putem projekata jednako kao i operativne planove te samim tim upravljanje projektima dobiva pozornost vrhovnog menadžmenta. Po definiciji projekt je privremen i jedinstven odnosno neponovljiv. Drugim riječima projekt je nastojanje poduzeto zbog stvaranja nečeg jedinstvenog, a to znači da je projektni pristup idealan za ostvarivanje zacrtane strategije, koju je pak puno teže postići redovnim poslovanjem, odnosno linijskom aktivnosti.

Značaj certificiranog voditelja projekata s iskustvom

S razvojem upravljanja projektima mijenjala se percepcija i uloga voditelja projekata. Budući da je upravljanje projektima izvorno tehnička disciplina koja se najprije počela primjenjivati u proizvodnim industrijama, građevinarstvu, naftnoj industriji i sličnim inženjerskim granama, posao voditelja projekata u početku su obavljali uglavnom ljudi s velikim tehničkim znanjem iz struke. Naglasak je više bio na sadržaju projekta, a manje na samim procesima dok je posao vođenja projekata bio dodatni posao uz uobičajene radne zadatke koji su se obavljali na projektu. S godinama kako su se i projektni ciljevi mijenjali te je sve više prevladavala poslovna komponenta nad tehničkom, sazrijevala je i misao kako nije nužno da voditelj projekta bude osoba s najviše tehničkih znanja u dotičnom području već da je puno bolje da voditelj ima opća znanja o području projekta i da ima razvijene vještine komuniciranja i sposobnost integracije koje će mu omogućiti da sadržana znanja unutar projektnog tima sakupi u cjelinu i ispuni projektne ciljeve. Zahtjevi prema voditeljima projekta promijenili su se tako da se sve više pozornosti davalo poznavanjima procesa. To je utjecalo na sistematizaciju radnih mjesta u tvrtkama i definiranju nove funkcije voditelja projekta koja zahtijeva angažman na puno radno vrijeme.

Jedna od usluga koje nudimo je i ugovaranje usluge vođenja projekata odnosno angažiranje  certificiranih voditelja projekata po PMI standardu (PMP) s dugogodišnjim iskustvom u području planiranja i provedbe međunarodnih projekata za potrebe vođenja projekata u vašim tvrtkama.

Korisni linkovi