HR | EN

PRIMA VISTA tim

Krunoslav Štriga

Krunoslav je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i managament na području upravljanja projektima. Završio je program obrazovanja za „Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ na učilištu Algebra te program „Project finance academy“ pri Hrvatskom institutu za financije. Certificirani je voditelj projekta (PMP) po PMI standardu. Izradio je više znanstvenih radova iz područja upravljanja projektima koji su objavljeni i prezentirani na PMI kongresu u Washingtonu 2010. g. i Dublinu 2011. g. Također posjeduje certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva.

Krunoslav je vodio do sada brojne projekte iz područja ICT-a za vrijeme rada u Siemensu, Vipnetu i Telekom Austria Grupi. Posjeduje veliko iskustvo u području planiranja i provedbe međunarodnih projekata kao i iskustvo u definiranju metodologije za upravljanje projektima i uspostavi Ureda za upravljanje projektima u tvrtkama. Tijekom rada u Telekom Austrija grupi vodio je programe osposobljavanja zaposlenika iz područja upravljanja projektima u poslovnoj školi Telekom Austrija grupe te je radio kao trener i mentor drugim zaposlenicima na području upravljanja projektima. Krunoslav je predavač i nositelj kolegija "Upravljanje projektima" na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment.

Osim spomenutog Krunoslav je direktor tvrtke koja se bavi proizvodnjom jabuka (Vrtovi voća d.o.o.) i posjeduje praktično iskustvo implementacije projekata u poljoprivredi financiranih iz EU fondova sa strane konzultanta i sa strane direktora kao i iskustvo operativnog vođenje tvrtke iz poljoprivredne djelatnosti. Osim toga, područje ekspertize obuhvaća izradu investicijskih studija/poslovnih planova i pripremu natječajne dokumentacije za projekte financirane iz EU sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

Zoran Mičuda

Zoran MicudaZoran je diplomirao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski studij gdje radi na tematici vezano uz primjenu obnovljivih izvora energije u poljoprivredi. Na Agronomskom fakultetu diplomirao je s najboljim ocjenama i pohvalom magna cum laude. Nakon završenog diplomskog studija upisao je i završio program obrazovanja „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" na učilištu Algebra. Nakon završenog programa obrazovanja Zoran je volontirao na više projekata iz područja Europskog socijalnog fonda (ESF) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) gdje je stekao iskustvo u pisanju i provođenju projekata.

Organizacijske sposobnosti je stekao brojnim neformalnim obrazovanjem i kao predsjednik udruge "Priroda i društvo". Područja interesa su mu: EU fondovi, poljoprivredna proizvodnja, energetika u poljoprivredi, poljoprivredna ekonomika, ekologija, aktivizam nevladinih organizacija, socijalni rad.

Kao polaznik doktorskog studija smatra da znanost i praksa trebaju imati više dodirnih točaka kako bi se uz podršku EU fondova omogućio adekvatan napredak poljoprivrede i sveukupnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Korisni linkovi