HR | EN

EPFRR - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

EPFRR - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, eng. European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Fond se financira sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 promicanjem održivog ruralnog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Pridonosi ekološkoj i teritorijalnoj ravnoteži, zaštiti klimatskih uvjeta i uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor.

Unutar Zajedničke poljoprivredne politike kroz Mjere ruralnog razvoja ciljevi i prioriteti su definirani na sljedeći način:

Ciljevi:

Prioriteti:


Korisnici:

Aktivnosti:

Korisni linkovi