HR | EN

Priprema i provedba projekata iz EU i nacionalnih fondova

Specijalizirani smo za pružanje konzultantskih usluga iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova. U okviru tih usluga i neovisno o njima izrađujemo investicijske studije, poslovne planove, studije izvodljivosti i cost-benefit analize za potrebe klijenata, prema zahtjevima poslovnih banaka i uvjeta natječaja.

Korisni linkovi