HR | EN

Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu podmjere 6.1. operacija 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

Korisni linkovi