HR | EN

Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.2.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima, i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
b) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima,
c) ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima

Korisni linkovi