HR | EN

Natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Ovim pozivom podupirat će se provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za
grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 380.000.000,00 kuna. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a je 80.000,00 kuna, a najviša 40.000.000,00 kuna. Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice, udruge.

Korisni linkovi